Saturday, May 22, 2010

टेन्शन

या कवितेतील कल्पना, घटना,
तसेच पात्रे काल्पनिक आहेत
आणि केवळ मनोरंजन म्हणून बनवलेली आहेत
त्यांचा कोणत्याही जीवंत व्यक्तीशी किंवा
प्रसंगाशी कोणताही संबंध नाही
आणि असल्यास तो केवळ योगायोग समजावा
कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाच्या भावना दुखावातील
असा विचार या काव्यनिर्मितीच्या मागे नाही
:D


Monday, May 3, 2010

कर्त्तव्य

११ वी असताना महाविद्यालयाच्या 'परशुरामीय'मधे प्रसिद्ध झालेली कथा....