Monday, June 7, 2010

डायलॉग म्हणजे काय रे भाऊ ?

(आत्तापर्यंत केलेल्या नाटकांमधले काही हिट आणि काही मला आवडलेले डायलॉग...)


V. I. T.


गृहस्थ: अहो, जरा पलीकडे जाऊन उडी मारलीत तरी चालेल. काये, इथे येणारे बरेच जण तिकडूनच आत्महत्या करतात.
तो: च्यायला, भाड्या ... तुला काय करायचं ?
गृहस्थ: (लिहून घेत) भ ... भ ला काना भा... भाड्या...
तो: (आश्चर्यचकित अधिक चिडलेला)
गृ: नाही, त्याचं काये.... इथे जीव द्यायला येणारे माझ्याशी काय काय बोलतात ते लिहून ठेवत असतो मी... नंतर अभ्यास करायला...

('आयला' , S.E. सुमन)
*****************************

कारकून: तुम्ही कडक आहात पण देवदूत आहात...
सगळे: हो, हो... तुम्ही देवदूत आहात....
इव्हान: पाहिलंस.... मी यांचा बाप आणि ही माझी मुलं... मी... मी या गरिबांना वर काढलंय... माझी ही हकीकत पिढ्यानपिढ्या सांगितली जाईल....
----

पत्रकार: आपल्या कनिष्ठांच्या बायकांचा उपभोग घेणारया वरीष्ठान्पैकी तुम्ही एक आहात...
इव्हान: प्सेलोनिमोव...
प्से: चल चालता हो इथून...

('एक ओंगळ घटना' , S.E. पुरू)
********************************

विवेक: आपल्याभोवती समजुतींच धुकं तयार करतो आपण... स्पष्ट, स्वच्छ काहीच दिसत नाही... आणि आपल्याला नकोच असतं ते...

('प्सुनामीच्या निमित्ताने' , S.E. फिरो)
********************************

अहो काळे कल्पना करा.... की शेजारी एक सुंदर स्त्री आंघोळ करतीये... साबणाचा फेस तिच्या रंध्रारंध्रात शिरतोय....
----------------
तुम्ही झिंगे खाता का झिंगे...?

('Tax Free', T.E. सुमन)
********************************

आदित्य: आणि मग नटवर्य केशवराव दाते... किंवा काकाजी...
नेहा: किंवा माई भिडे...
राहुल: ... ए, मिळाला असता का रे करंडक ?
----------

मुकुंदा: दूर कुठेतरी लांब टेकडीवरच एक कौलारू घर... पश्चिमेकडून येणारी संध्याकाळ त्या घराला खायला येतेय... घरासमोरच्या अंगणात पारिजातकाच्या फुलांचा सडा पडलाय... सडा...
घरातली सुवासिनी तुळशीला नमस्कार करतीये... ( with action :))... इतक्यात..
इतक्यात.... झाडामागून येणारा तो जांभळा साप... फुस्स...
इकडून सुवासिनी...... तिकडून साप....
सुवासिनी... फुस्स....

('अशाच एका संध्याकाळी', T.E. पुरू)
*****************************************

वासू: गेल्या तीन वर्षात एकाही बक्षीस नाही...
रंगा: काय ?
वासू: सोडलं आपण अजून...
-------------

वासू: मी पाचवीत होतो तेव्हा ती दुसरीत होती... आणि मी दहावीत होतो तेव्हा ती बारावीत...
------------

रंगा: काये... पहिल्यांदाच कुठल्यातरी मुलीशी बोलतोय ना..
सुमी: का ?
रंगा: मी रमणबाग शाळेत होतो ना...

('सदा कदाचित', T.E. फिरो)
***********************************************

सौ. साठे: अहो... सांगते काय... आमचा कुत्रा... चांगला रोजच्यासारखा संध्याकाळी सातच्या बातम्या बघत होता... तसे दोन पाय कोचावर आणि वारला...
श्री. साठे: कुत्र्यांचा हार्टफेल होतो का हो ?

('सांत्वन' , B.E. सुमन)
**********************************************

आजोबा: रिक्षा? अहो रिक्षानी फारसा फिरत नाही मी... म्हणजे काये... तो ड्रायव्हर... तो आपला पुढे... आपण असे मागे..... बसमध्ये कसं, माणसं असतात आजूबाजूला... जरा बरं वाटतं...
------------------

प्रोफेसर: तर थोडक्यात हे असं मिस्ड कॉलनी कटवतात....
आ: अहो अजबच आहे हे प्रकरण... माझं बघा... आज सकाळी फोन आला होता... चांगलं दहा पंधरा मिनिटं बोललो... आणि मग म्हटलं त्याला... की बाबा रे... wrong number आहे...
प्रो: अहो काय सांगताय काय...?
आ: ... .... ह... तेवढंच... दहा मिनिटं बोलायला मिळालं ना.... कुणीतरी....
---------------------

(विष्णूसहस्रनामाच्या चालीत, शब्दाच्या शेवटच्या अक्षरावर जोर देत)

accost to approach, accolade an honor |
acquiesce to comply passively, acrid like acid ||

... शब्दसहस्रनाम...!!
------------------------

आजोबा: पेढे घ्या पेढे...
प्रोफेसर: अहो पण झाला तरी काय ?
आजोबा: नातू झाला...!!
प्रो: व्वा..
आजोबा: अगदी आज्जीवर गेलाय हो...
प्रो: अहो पण सांगून जायचं ना... मी मात्र तुमच्यावर रागावलोय ....

('एका कथेची गोष्ट', B.E. पुरू)
**********************************************************************

तो: तुला नाही असं कधी वाटत... की प्रचंड चिडावं ?
ती: वाटतं ना...
तो: कधी ?
ती: मला कुठेतरी लवकर पोहोचायचं असतं... मी अशी गाडीवरून जोरात जात असते... आणि सामोर लाल लाईट लागतो.... तेव्हा...
तो: ...
ती: मग मी काय करते माहितेय ?
तो: काय ?
ती: मी गाडी बंद करते... पेट्रोल वाया जातं ना....
तो: (चिडून, कोपरापासून नमस्कार करत) बर...
ती: अस्सा कसा रे तू ? मी एवढा जोक मारला आणि... ?
तो: ... हा जोक होता ? -- हा मात्र नक्कीच जोक होता....
------------------

आदित्य: नाही रे रव्या... तू करतोयस रे चांगलं... पण मला वाटतं तुला अजून तुझं character च नीट समजलेलं नाहीये...
तो: असं काही नाहीये रे... आणि मग...
दोघे: जरा Between the lines विचार कर ना...
तो: आणि मला त्या लाईन्स मध्ये सोडून तू मोकळा...!
----------------------

तो: आणि माझा collegue तर आत्तापासूनच एवढा काम करतोय की... मी एक दोन वर्ष नाटकं केली तर तोच माझा प्रोजेक्ट लीडर म्हणून येईल...
ती: चांगलंय ना मग... wavelength जुळेल तुमची...
-------------------

ती: "When you need something badly, the whole universe conspires to help you achieve that" Alchemist वाचलयस ना ?
तो: ... universe... ह... बहुतेक ती badly needed गोष्टच तुमचं universe होऊन जाते...!

('हो! पण...', B.E. फिरो)

*************************

आजोबा: तुम्हाला श्रीखंडाची गोळी आवडते का हो ?

('मृगजळ', सुमन)


*********************************************************************************


I. I. T.


काशा: सगळ्या जगानं भजी खाल्ल्यात आणि त्याचं अपचन मला झालंय असं वाटतंय रे...
----------

माधव: पिसाळलेली anti -aircraft गन झाली होती नाकाची.... मी तर शिंकतच बोलत होतो... एक शिंक, म्हणजे हो... दोन म्हणजे नाही... तीन म्हणजे समोरच्या फुटपाथवरून कोण चाललीये रे?
-----------

डॉक्टर: अहो... उ उ केलंत तर how am I to understand ?
जीभ बघू...
काशा: आ...
डॉ: वा... इकडून फुफुस्ससुद्धा दिसतायत मला यांची...
----------

माधव: अहो तुम्ही गोळी याच्यावर मारलीत... पण ती तर छपराला लागली...
डॉ: अहो... रेंज वाईड आहे माझी...!

('एकेकाचे आजार', M.Tech पहिला गणपती)
*********************************************

महाडकर: लोपल्या का तारका... लोपल्या का तारका....
दादू: अहो महाडकर... जरा खारका जुळतायत का बघा यमक म्हणून...
-------------

दादू: आहाहाहा महाडकर... येतील का हो करायला कविता मला ज्या ऐकून जनसागराच्या वरच्या थरावर येतील भावनांच्या सोन्याचे हिमालय...!!!
---------------

पण तांबे साहेबांच्या कपाटाला तर टाळा आहे... तर मी काय ते फोडू...?
----------------

अहो कोकणातला तांबडा चीरा आहे हा... तुमच्या घाटावरची भुसभुशीत माती नाही....

('सदू आणि दादू', M .Tech . प्रतिबिंब)
**********************************************************************

ती: कित्ती कित्ती हुशार आहात हो तुम्ही... वशिला असता ना.......

(तो आमेन वाला डायलॉग कुणाला आठवतोय का??)

('खुर्च्या... भाड्याने आणलेल्या'- एक ननाट्य, M .Tech . प्रतिबिंब)
*********************************************************************

प्रल्हाद (शाळेतला मुलगा): अगं असचं असतं देवासामोरच लग्न... ताडफोडीच्या जंगली जमातीत असंच करतात लग्न...
----------

शोभाचे बाबा: नाव काय रे तुझं?
प्र: प्रल्हाद मार्तंड किसमिसे...
तुमचं?
बाबा: हिरण्यकश्यपू... तुला काय करायचं...
आमच्या शोभाला हनिमूनला घेऊन जाणार होतास म्हणे तू...
प्र: हो... म्हणजे सकाळी जाऊन संध्याकाळी परत... आणि सोबत खाऊचा डबा, पाण्याची बाटली...

('जेथे जाते तेथे...' दुसरा गणपती)
*******************************************

सौ: तब्येतीकडे बघून म्हनल का कुनी.... तालमीत जातं ते... आन भूक त येवडी... सकाळी एवढे, एवढे चार पातेली पोहे हानलेत अन म्हनं भूक लागली...
---------------

राऊ: ए... तू हाक मारतोस, की मी मारू ?
--------------

सरपंच: काय नाय ते जरा लेगात पेन आहे...
कमळी: आक्के... पेन म्हंजी ते खिशात असतंय ते नवं?
--------------

कमळी: त्याच्या ह्या कानापासून त्या कानापर्यंत फित्त बांधलीया...
-----------------

पाटील: बुर्रर्र......
-------------------

कमळी: आर ए मदन्या... काल ते राउला पायतानाचा हार घातला त्यातला एक पायतान माज्या बाचं हाये... तेवढं जरा घरला आणून दे की....

('धिंड', दुसरे प्रतिबिंब)

7 comments:

 1. class!!! अख्ख culture चं career डोळ्यांसमोर आलं एकदम :D

  ReplyDelete
 2. Khara ahe.... tu besht ahes re swandya....!!!

  ReplyDelete
 3. स्वांड्या, आय टी आय ची खूब याद दिलवलीस मित्रा!

  मला न समजलेल्या प्रत्येक ड्वायलाक मागे काहीतरी कहाणी असणार खचितच, भेटलास कधी की सांग मीठ-मसाला लावून.

  असो: हा घे आमेन: [लक्ष्यात नव्हता, बघून लिहीतोय]


  ननू: एका मस्तरणीशी लग्न झालंय म्हणून सांगणार्‍या पुरुषा, तुला आपण एका मुग्ध युवतीशी असत्य भाषण केल्याचा पश्चात्ताप न होता आकाशातल्या बापाच्या घरी रूजू न होणारे पातक करताना तुझ्या मनाला खंत अगर खेद कां वाटली नाही याचा विचार मोक्षदिनाच्या दिवशी करावा लागेल.

  (हे वाक्य संपल्यावर मी काळोखात उठून ‘आमेन’ म्हणालो...

  ReplyDelete
 4. @sagale - dhanyawad... aathavani jagavane haach uddesh hota... :)...

  ReplyDelete
 5. swandya.....tu jagat bhari aahes arey...........ashakya best blogpost aahe hi........

  ReplyDelete
 6. Khoop bhari! sagaLi dhamal aThavali punha..

  ReplyDelete
 7. "..hya kanapasun tya kanaparyant..' :D
  aani "leaf khato ka leaf?" visarlas ka re?

  ReplyDelete